SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo constante do Art.. 2º da Lei 42/73.