SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a doar terreno ao Bando do Brasil S.A.