SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a doar ao Estado do Paraná os lotes onde se lovaliza o Grupo Escolar Rocha Pombo